Oktatási Hivatal Bázisintézménye

Intézményünk a 2023-2026-os pályázati ciklusban nem vesz részt. Korábbi időszak dokumentációját az alábbiakban tekinthetik meg.

Bázisintézményünk „Rejtett kincseink 2020” ajándékműsora az alábbi linken tekinthető meg:

Jó gyakorlatok:

„Rejtett kincseink: Társadalmi integráció és inklúzió a karácsony jegyében.” – elnevezésű jó gyakorlatunk bemutatásáról

Karácsonyi műsorainkkal, az intézménnyel szemben kialakult szemléletet szeretnénk formálni, felhívni a figyelmet arra, hogy a hozzánk járó gyermekek is értékesek, tehetségesek. Megújulás veszi körül tevékenységünket, hiszen minden évben valami mást kell felszínre hozni és bizonyítani azt, hogy mi sem vagyunk mások. El kell fogadnunk egymást, az elfogadásnak és a tiszteletnek alapkőként kell léteznie életünkben. Célunk, hogy előadásaink alatt ne a fogyatékosság ténye jelenjen meg, hanem az elmúlt évek pozitív példái alapján a színvonalas előadás és a rengeteg munka, ami mögötte van.

2007. Az első előadás „Szilánkok”

Előadásaink összeállítása során fontos szempont, hogy tanulóink képességeinek megfelelően a verbalitás helyett a mozgásokkal illusztrált előadásmódra fektessünk nagyobb hangsúlyt, s hogy a pedagógusok támogató jelenlétével erősítsük, bátorítsuk őket.

2016. „A visszatekintés éve” egy Shrekkenetes karácsonyi történetet

1. Előadás szervezése a Ceglédi Tankerületi Központ egy vagy több intézményében. A területen több korcsoport, ezzel együtt célcsoport jelenik meg. Fontos, hogy az integráció bevezetése és lényegének megismertetése minél korábbi életszakaszban megtörténjen, hiszen igazán hatékony eredményt csak korai beavatkozással érhetünk el. Célcsoportunk elsődlegesen a 6 – 16 év közötti korosztály, de mindenki, aki érintett és bekapcsolódó személy lehet programunkban, fontos. Eladásaink elsősorban az általános iskolai korosztályt szólítják meg, emellett a nagykőrösi óvodai csoportok évek óta rendszeres látogatói műsorainknak.

2. Konzultációkkal, szakmai javaslatokkal és tapasztalatcsere lehetőségével szívesen segítünk más intézménynek is a program elindításában. Az elmúlt 13 év tapasztalata számos dologban megerősítette munkánkat és a jó gyakorlat alakulását. Ehhez kapcsolódva kerülnek megszervezésre a műhelymunkák, amelyeknek helyszíne intézményünk, de igény esetén szívesen ellátogatunk partnereinkhez. Az évek során felhalmozott digitális tartalom biztos alapként szolgál a gyakorlatorientált szakmai konzultációkon. Tapasztalatainkat, a már megélt pozitív és negatív élményeket egyaránt felhasználva mutatjuk be gyakorlatunkat. A műhelymunka tematikája az éves munkatervben kerül rögzítésre, külön a gyógypedagógus és külön az integráló pedagógus szakembereknek. Minden érdeklődő intézmény számára elérhető, hozzáférhető módon helyet és lehetőséget szeretnénk biztosítani műhelymunkák szervezésére, ezzel biztosítva a tudásmegosztást saját intézményünkben. A lehetőséget folyamatosan biztosítva, szakembereink közreműködésével, a műhelymunkák érdeklődés alapján természetesen folyamatosan szerveződnek.

Fontosnak tartjuk kihangsúlyozni, hogy a vállalt bázisintézményi feladatok mellett a 10 éve működő jó gyakorlatunkat változatlan feltételek mellett kívánjuk folytatni Nagykőrös városában.

Közlekedési szakkör, mint jó gyakorlat: A biztonságos közúti közlekedés igényének megalapozása (gyalogos, kerékpáros közlekedés), a korosztályok sajátosságait figyelembe véve. A foglalkozásokon keresztül a gyerekek szeressék meg a gyalogos és kerékpáros közlekedést, biztonságosan használják azt a mindennapokban. Tanuljanak meg odafigyelni önmagukra és másokra

Megsegítés a művészet eszközeivel, jó gyakorlat: Élményfeldolgozás és képességfejlesztés szakköri kereteken belül. Jó gyakorlatunk heti két órában a művészetterápia eszköztárára építve valósul meg.

Kapcsolattartó neve: Muresanné Fekete Márta

Elérhetősége: 06-30-510-81-82