TÉMAHETEK a Dalmady EGYMI – ben

A témahetek általános célja a XXI. század köznevelési elvárásainak megfelelő szemléletformálás, a mindennapokban használható gyakorlati ismeretek játékos, élményszerű átadása, illetve a tanárok ösztönzése új pedagógiai módszerek kipróbálására.

A témaheteket az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) a tanév rendjéről szóló rendeletben az alábbi időpontok szerint hirdette meg:

  • pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete 2017. március 6. és 2017. március 10. között,
  • digitális témahét 2017. április 3. és 2017. április 7. között,
  • fenntarthatóság-környezettudatosság témahete 2017. április 24. és 2017. április 28. között.

Pénz7 (pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete) program során tanulóink életkori sajátosságait, érdeklődésüket figyelembe véve igyekeztünk pénzügyi ismereteiket bővíteni, számukra új, pénzhasználattal és gazdálkodással kapcsolatos kérdéseket megbeszélni (spórolás, kiadások, fizetés, stb.) játékos formában. A témahéthez kapcsolódó játékos feladatokat az osztályközösségek együtt oldották meg, iskolai szintű programra minden témahét alkalmával 1, maximum 2 alkalommal került sor. A Digitális témahétidőszakában a főszerep a Digitális eszközöké volt. Igyekeztünk intézményük apraját és nagyját megmozgatni és érdeklődését felkelteni a korszerű digitális eszközök és tananyagok iránt. Témánk a TAVASZ volt, amelynek jegyében képeslapot készítettek az aprók (óvodások, alsó tagozatosok), míg a felsőbb évfolyamokon már az informatikai tudásuk felhasználásával készültek képeslapok és képek. A projekt összefoglalásaként a 8. osztályosok egy bemutatót készítettek a tavaszi eseményekről, tavasszal született híres személyiségekről és az elkészített rajzokat, munkákat is kivetítettük. Mindenki nagyon élvezte a tevékenységeket és nagy öröm volt, hogy a kollégák számára is tudtunk sok hasznos ötletet adni a tanórák színesebbé tételéhez. A fenntarthatósági témahét alatt az aulában felállítottunk egy kopasz fát, aminek a „jövő fája” nevet adtuk, és megkértük a gyerekeket és felnőtteket, hogy mindenki rakjon rá egy levelet, amire azt írja, hogy mit szeretne, mit vár a jövőtől. Raktunk ki még képeket az újrahasznosításról és a fenntartható fejlődés fogalmát: „a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket”. Szerdán a felsősöknek egy energetikai szakmérnök tartott előadást a fenntarthatóságról. Az előadás után a nyolcadikosok behívták magukhoz és kérdéseket tehettek fel az előadással kapcsolatban. A hét témája egybeesett az iskolai papírgyűjtéssel és a nagykőrösi KÖVA – KOM Nonprofit Zrt. hulladékhasznosítási pályázatával is. A tanulók aktívan részt vettek mindkettő programon.

A témahetek lezárásaként minden osztály elmesélhette, hogy mivel foglalkoztak a héten és mit tanultak meg. A projektek során elkészült alkotásokat mindenki bemutathatta, amelyből időszaki kiállítást szerveztünk.

Köszönjük a szervező kollégák munkáját! Jövőre folytatjuk!